Contentverzamelaar

Impulscontrole

Impulscontrole

Impulscontrole - Gedrag is impulsief wanneer we het doen zonder er eerst over na te denken. Wanneer zulk gedrag iemand zelf in de weg staat of wanneer

de omgeving bovenmatig last heeft van de gedragingen, kunnen problemen ontstaan. Impulscontroleproblemen komen regelmatig voor bij mensen met ASS. In de training krijg je inzicht in de spanningsopbouw richting impulsief gedrag, en leer je vaardigheden om impulsen tijdig te herkennen en beheersen.