Klikpad

Diagnostiek

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij Sarr Rotterdam voor onderzoek ofwel diagnostiek naar een autismespectrumstoornis.
Sarr jeugd doet diagnostiek bij kinderen van 6 tot 21 jaar. Kinderen onder de 6 jaar melden zich, via de ouders/verzorgers, aan bij het Lucertis team 0-6.
Sarr volwassenen doet diagnostiek bij volwassenen vanaf 21 jaar. Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek naar autisme of om een second opinion onderzoek. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van autisme te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand van vergelijkbare achtergrond. Voor de Sarr Jeugd geldt dat voor eerste diagnostiekvragen in eerste instantie verwezen wordt naar de algemene poli’s van Lucertis. Sarr Rotterdam werkt bovenregionaal; het maakt niet uit of u in Rotterdam woont of niet.

Tijdens de intake wordt samen nagegaan of er aanwijzingen zijn voor een autismespectrumstoornis. De intakefase bestaat uit enkele gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uitgebreid ingegaan op en is volop aandacht voor de klachten, eerdere hulpverleningservaring en voorgeschiedenis. Soms vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Met de uitkomsten krijgen we meer en beter inzicht in de problematiek. 

Bij voldoende aanwijzingen voor ASS kan vervolgonderzoek worden ingezet. Dit kan bestaan uit:

 

Jeugd Volwassenenen
 • Gesprekken met ouders/verzorgers over ontwikkeling en huidig functioneren van het kind
 • Observatie in schoolsituatie 
 • Contact met een leerkracht of begeleider
 • Observatieonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek door een kinder- en jeugdpsychiater
 • Gesprek met partner over het huidig functioneren
 • Gesprek met ouders over de ontwikkeling  
 • Observatieonderzoek 
 • Intelligentieonderzoek 
 • Persoonlijkheidsonderzoek 
 • Psychiatrisch onderzoek

 

Daarna vinden er adviesgesprekken plaats. Als er inderdaad sprake is van een autismespectrumstoornis worden de mogelijkheden voor begeleiding/behandeling besproken.

 

Intakegesprek Jeugd Intakegesprek volwassenen