Nieuws

Broodkruimel

Componence Asset List

leanne-Dijkstra+%281%29.jpg

25 januari 2019

De Sarr Expertise Centrum Autisme is een afdeling die behandeling bied , aan kinderen, jongeren en volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). Maar wie bepaalt welke klinische behandeling het best werkt voor mensen met ASS? Dit kunnen we doen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar behandelmethoden die hiervoor of voor andere bijkomende (psychiatrische) problemen zijn ontwikkeld. Zo is ook de Tandem studie tot stand gekomen speciaal gericht op kinderen met autisme tussen 3-6 jaar oud, en hun ouders.

De Tandem studie is een wetenschappelijk onderzoek dat sinds 2018 is opgezet vanuit de Sarr Expertise Centrum Autisme, in samenwerking met de Universiteit Leiden en kinder- en jeugd afdelingen van de Parnassia groep, (waaronder de Sarr Expertise Centrum Autisme valt). Binnen de Tandem studie onderzoeken we of Theraplay een effectieve vorm van behandeling is voor kinderen met ASS én hun ouders. Theraplay is een in Amerika ontwikkelde vorm van speltherapie.. Vanuit de onderzoeken gericht op de effecten van Theraplay komt naar voren dat het een positief effect op de ouder-kind relatie heeft, maar ook probleemgedrag zoals teruggetrokken gedrag, stemmingsklachten, boosheid en spraak/taal problemen doet verminderen. . Dit zijn geen klachten die perse bij ASS horen, maar wel vaak voorkomende klachten van ouders met een kind met ASS. We noemen dit ‘co-morbide’ problemen, dus eigenlijk bijkomende problemen naast de gestelde diagnose. Omdat we deze problemen regelmatig aantreffen bij kinderen met ASS, zijn we in de afgelopen jaren op de Sarr Expertise Centrum Autisme met de inzet van Theraplay gestart. In de praktijk zagen we goede resultaten, bijvoorbeeld afname van driftbuien en een beter begrip van ouders voor het gedrag van hun kind..

 

Maar is wat wij zien in de praktijk ook echt waar, of gaat het om een aantal ‘gelukstreffers’? Om dit te bewijzen moet je gedegen wetenschappelijk onderzoek bij een groot aantal mensen verrichten. Via statistische eisen betekent dit dat wij minimaal 150 kinderen met ASS in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar én hun ouders binnen de Tandem studie laten deelnemen. Hiervan zullen op basis van loting 75 kinderen en hun ouders Theraplay krijgen en 75 kinderen en hun ouders de reguliere autisme behandeling. Op drie momenten binnen de Tandem studie worden er bij deze kinderen en hun ouders metingen verricht. De resultaten van deze metingen van beide groepen worden met elkaar vergeleken. Hierna kunnen er pas echt wetenschappelijk onderbouwde uitspraken worden gedaan over de vraag of Theraplay effectief is voor kinderen met ASS en hun ouders.

 

Kan er zomaar wetenschappelijk onderzoek hiernaar worden uitgevoerd ? Nee, zeker niet. In Nederland zijn de eisen over het doen van wetenschappelijk onderzoek met mensen streng. Voordat je een dergelijk onderzoek mag starten moet deze worden goedgekeurd door een Medische Ethische Toetsing Commissie (METC). Dit is een raad van juristen, artsen en mensen met kennis van het gebied waar het onderzoek over gaat. Zij toetsen onder andere of het onderzoek niemand zal benadelen of dat het onnodig extra investeringen vanuit deelnemers vereist. Pas nadat deze toestemming is gegeven , mag er worden begonnen met een onderzoek. De Tandem studie heeft sinds november 2018 deze toestemming gekregen.

 

Waarom willen we dit wetenschappelijk onderzoek doen, dit kost toch heel veel tijd en geld, én wat levert het nu eigenlijk op? Terechte vragen en opmerkingen. Het simpele maar zeer belangrijke antwoord is dat we van te voren willen weten wat we nu echt kunnen doen om kinderen met ASS en hun ouders zo goed mogelijk te helpen bij de problemen waar zij in het dagelijks leven tegen aan lopen. Op grond van dit antwoord loopt nu bij ons de Tandem studie: Onderzoek naar het effect van Theraplay bij kinderen met ASS en hun ouders.

 

Wil je meer informatie over de Tandem studie, klik dan door naar onze wetenschappelijk onderzoek pagina of stel je vragen via de mail: tandemstudie@parnassiagroep.nl.

 

Sidebar