Broodkruimel

Wie zijn wij

Wie zijn wij

Sarr Autisme Rotterdam bestaat uit een jeugdteam en een volwassenen team. Ons team werkt met ambitie en enthousiasme samen om vanuit een multidisciplinaire insteek de beste behandeling te kunnen bieden. Bij ons werken onder andere (GZ-)psychologen, orthopedagogen, een klinisch psycholoog, SPV, een GGZ agoog, psychiater en onderzoekers.

Componence Asset List

Lieke+Kamerling.jpg

Lieke Kamerling-Polat

Functie GZ-psycholoog / Systeemtherapeut i.o.

Mijn naam is Lieke Kamerling-Polat en ik heb Orthopedagogiek gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar ik in 1994 afgestudeerd ben in de richting ‘Onderkenning, preventie en voorlichting m.b.t. problematische opvoedingssituatie’. Hierna heb ik bijna tien jaar gewerkt op een algemene afdeling voor kinder- en jeugdpsychiatrie, waarbij ik, naast algemene psychiatrie, veel ervaring heb opgedaan met betrekking tot ontwikkelings-problematiek bij jonge kinderen, autismespectrumstoornissen en ADHD. In mei 2004 heb ik de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond.

Vanuit interesse in en affiniteit met autisme ben ik me gaan specialiseren in cliënten met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis en in 2005 ben ik bij een specialistisch autisme centrum gaan werken. In het werk vind ik het belangrijk om competentiegericht te kijken en oog te hebben voor de kwaliteiten van de cliënten, naast hun problemen. Ook is een cliënt niet los te zien van gezin en context, waardoor systeemgericht werken een andere belangrijke invalshoek voor mij is.

Sinds december 2018 ben ik werkzaam bij Sarr jeugdteam als GZ-psycholoog. Binnen dit team richt ik mij op diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme, evenals hun ouders en gezin. Omdat ik een groot deel van de opleiding tot systeemtherapeut heb afgerond, doe ik naast o.a. ouderbegeleiding en lotgenotengroepen ook gezinsdiagnostisch onderzoek en gezinsbehandelingen. In 2019 heb ik de basisopleiding EMDR gevolgd.