wetenschappelijkeonderzoekdetail

Broodkruimel

Componence Asset List

Wietske Ester

Wietske-Ester.jpg
Wietske Ester is kinder- en jeugdpsychiater en gepromoveerd senior onderzoeker. Zij is verbonden aan de Sarr- jeugdafdeling en is actief betrokken bij psychodiagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en innovaties. Sinds oktober 2017 is zij als Associate Professor tevens verbonden aan de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van CURIUM-LUMC, Universiteit Leiden.

Zij heeft een eigen onderzoeksgroep met daarin drie promovendi en de verpleegkundig specialist die de Tandem-studie coördineert. De drie promovendi zijn: Maarten van ’t Hof, Leanne Dijkstra en Laura Kluwen. Ook onderhoudt zij nationale en internationale contacten in het kader van het onderzoek en doet aan fondsenwerving. Zij heeft in 2017 €500,000 aan onderzoekssubsidies ontvangen voor het opzetten van een RCT op Sarr jeugd afdeling genaamd de Tandem-studie, dit is de “Theraplay in autism and caregiver distress” studie.

Zij bezoekt jaarlijks de afdeling epidemiologie van Columbia University in NYC, waar zij in 2012 heeft gewerkt als onderzoeker. Binnen Nederland zijn deze samenwerkingen er met onder meer de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Endocrinologie van het ErasmusMC en de afdeling Orthopedagogiek van Universiteit Leiden. Tevens is Wietske Ester actief in het opzetten van patiënten-aanbod gezamenlijk met andere organisaties, zoals een gezamenlijke polikliniek met artsen verstandelijk gehandicapten. Ze begeleidt psychiaters in opleiding, verpleegkundig specialisten in opleiding en co-assistenten. Zij organiseert diverse activiteiten op het gebied van scholing voor onder meer jeugdartsen, kinderpsychiaters en psychiaters in opleiding. Ze heeft in juni 2017 een interview gegeven voor het VPRO magazine als autisme expert bij jeugdigen:

https://www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/interviews/2017/Jeugdpsychiater-Wietske-Ester-over-Life--Animated.html