Veelgestelde vragen

Broodkruimel

Componence Asset List

Tijdens de intake wordt samen nagegaan of er aanwijzingen zijn voor een autismespectrumstoornis. De intakefase bestaat uit enkele gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uitgebreid ingegaan op en aandacht gegeven aan de klachten, eerdere hulpverleningservaring en voorgeschiedenis. Tevens kunnen er vragenlijsten worden voorgelegd. Bij voldoende aanwijzingen voor ASS kan vervolgonderzoek worden ingezet. Dit kan bestaan uit bijvoorbeeld een gesprek met ouders of partner, observatieonderzoek of een onderzoek door de psychiater. Daarna vinden er adviesgesprekken plaats. Indien er sprake is van een autismespectrumstoornis worden de mogelijkheden voor begeleiding/behandeling besproken.