Carousel sarr

AANBOD SARR ROTTERDAM

AANBOD SARR ROTTERDAM

Voor jeugd (tot 21 jaar) en volwassenen (21 jaar en ouder) kan men bij Sarr Rotterdam terecht voor diagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

Ook in Den Haag heeft Sarr een behandelteam. Het aanbod en de werkwijze van Sarr Den Haag kan verschillen van wat hier op de site vermeld staat. Meer informatie over hen vindt u hier.

Diagnostiek (onderzoek)

Onderzoek naar autismespectrumstoornis bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Behandeling bij de Sarr

Een autismespectrumstoornis (ASS) is aangeboren. Dat betekent dat het niet te genezen is. Door behandeling en training kan iemand met ASS en anderen uit zijn of haar omgeving er beter mee om leren gaan.

abstract image (home page)

Cursussen professionals

Sarr biedt leerkrachten een online cursus. Net als in een traditioneel klaslokaal, heeft de leerkracht een docent en medecursisten die hij/zij via uw computer kan horen en zien.

Wetenschappelijk onderzoek

Sarr draagt bij aan het versterken van het wetenschappelijk fundament in de autismezorg.

Wat is een autismespectrumstoornis?

Kost het u moeite om in het contact met mensen de ander goed te begrijpen of het contact goed te onderhouden? Merkt u dat u gesprekken net verkeerd opvat? Dat u anders denkt dan anderen? Bent u van slag wanneer dingen anders gaan dan u had verwacht? Houdt u graag vast aan bepaalde routines? Dan heeft u mogelijk een vorm van autisme, wij noemen dit een autismespectrumstoornis.  

Voor wie is Sarr?

Sarr Rotterdam is een specialistisch autismeteam, onderdeel van Lucertis (jeugd) en Bavo Europoort (volwassenen) binnen de Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sarr heeft een bovenregionale functie, de cliĆ«nten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond. Sarr Rotterdam is HKZ gecertificeerd en in het proces tot Top GGZ certificatie. Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.