Carousel sarr

AANBOD SARR AUTISME ROTTERDAM

AANBOD SARR AUTISME ROTTERDAM

Bij Sarr kan men voor jeugd (18- jaar) en volwassenen (18+ jaar) terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

Vanaf heden (februari 2024) geldt een aanmeldbeperking voor Sarr volwassenen (cliënten vanaf 19 jaar). Wij nemen momenteel (tot nader order) geen cliënten aan van buiten het verzorgingsgebied van Antes.

Psychodiagnostiek

Onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Behandeling bij de Sarr

Een autismespectrumstoornis (ASS) is aangeboren. Dat betekent dat het niet te genezen is. Door behandeling en training kan iemand met ASS en anderen uit zijn of haar omgeving er beter mee om leren gaan.

abstract image (home page)

sarr-home.png

Consultatie

Autismespectrumstoornis (ASS) is een stoornis die ingrijpt op verschillende levensgebieden. Omgaan met mensen met ASS vraagt een bijzondere manier van kijken, denken en handelen en vergt specifieke kennis.

Wetenschappelijk onderzoek

Sarr draagt bij aan het versterken van het wetenschappelijk fundament in de autismezorg.

Wat is een autismespectrumstoornis?

Kost het u moeite om in het contact met mensen de ander goed te begrijpen of het contact goed te onderhouden? Merkt u dat u gesprekken net verkeerd opvat? Dat u anders denkt dan anderen? Bent u van slag wanneer dingen anders gaan dan u had verwacht? Houdt u graag vast aan bepaalde routines? Dan heeft u mogelijk een vorm van autisme, wij noemen dit een autismespectrumstoornis.  

Voor wie is Sarr Autisme Rotterdam?

Sarr Autisme Rotterdam is een hoogspecialistisch autismeteam, onderdeel van Youz (jeugd) en Antes (volwassenen) binnen de Parnassia Groep, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Sarr heeft een bovenregionale functie, de cliënten komen uit verschillende gemeenten in en rond de regio Rijnmond. Sarr is HKZ gecertificeerd en heeft het TOPGGz keurmerk. Sarr houdt zich specifiek bezig met hulpverlening aan personen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving.