Expertisecentrum Autisme

Broodkruimel

Tabbed conent

Diagnostiek (onderzoek)

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij Sarr Autisme Rotterdam voor onderzoek ofwel diagnostiek naar een autismespectrumstoornis (ASS). Sarr jeugd doet diagnostiek bij kinderen van 6 tot en met 19 jaar. Kinderen onder de 6 jaar kunnen zich aanmelden bij het Youz team 0-6. Sarr volwassenen doet diagnostiek bij volwassenen vanaf 19 jaar. Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek naar ASS of om een second opinion onderzoek. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van ASS te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand van vergelijkbare achtergrond. 

Second opinion
Wanneer herbeoordeling van de diagnostiek of behandeling nodig is, bieden wij de mogelijkheid tot second opinion. Hierbij blijft de verwijzer of aanvrager van de second opinion de regiebehandelaar. Indien uit onderzoek blijkt dat behandeling het beste bij Sarr kan plaatsvinden, dan kan de Sarr als (co)behandelaar betrokken worden bij het behandelplan

Behandelingen

Behandeling bij Sarr Autisme Rotterdam richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. 

Er is een divers aanbod aan behandelingen ontwikkeld met als doel de kennis over ASS te ontwikkelen, vaardigheden aan te leren en klachten te verminderen. Ook vragen met betrekking tot  opvoeding en onderwijs kunnen voorkomen.  

Samen kijken we hoe een behandeling vormgegeven kan worden. Hierbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een combinatie van individuele gesprekken en groepsbehandeling. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn groepen ontwikkeld voor specifieke problemen die men kan ondervinden. Wanneer men al bij de Parnassia Groep in behandeling is, wordt ook deelbehandeling gegeven. Ook consultatie aan externen behoort tot de mogelijkheden. 

Autismespectrumstoornis (ASS) is een complexe handicap die ingrijpt op alle levensterreinen. Werken in de hulpverlening of in het onderwijs met mensen met ASS vraagt een andere manier van kijken, denken en handelen. Specifieke kennis over ASS is nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Wij verlenen daarom graag consultatie en deskundigheidsbevordering.

Consultatie
Voor het bespreken van (korte) casuïstiek, het beantwoorden van vragen over hulpverlening bij Sarr en andere vragen op ons expertisegebied kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088-3581616 (jeugd) of 088-3585500 (volwassenen).

Collega's van Sarr bieden verschillende cursussen aan professionals. Ook is het mogelijk om op aanvraag scholing op maat te verzorgen. 

Lees meer