Expertisecentrum Autisme

Broodkruimel

AANBOD SARR AUTISME ROTTERDAM

AANBOD SARR AUTISME ROTTERDAM

Zowel jeugdigen (6-21 jaar) als volwassenen kunnen bij Sarr Autisme Rotterdam terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele behandeling en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering aan scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

Een autismespectrumstoornis (ASS) is ingewikkelde problematiek die doordringt in alle levensgebieden. De persoon met ASS en diens naasten kunnen hulp nodig hebben om ASS en de gevolgen daarvan te begrijpen en er zo goed mogelijk mee om te gaan.

De hulp bij Sarr Autisme Rotterdam is gericht op het uitbreiden van competenties en mogelijkheden. Eventuele samenwerking met ouders, partners en betrokken hulpverleners kan hierbij van belang zijn. 

Tabbed conent

Diagnostiek (onderzoek)

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij Sarr Autisme Rotterdam voor onderzoek ofwel diagnostiek naar een autismespectrumstoornis (ASS). Sarr jeugd doet diagnostiek bij kinderen van 6 tot 21 jaar. Kinderen onder de 6 jaar kunnen zich aanmelden bij het Youz team 0-6. Sarr volwassenen doet diagnostiek bij volwassenen vanaf 21 jaar. Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek naar ASS of om een second opinion onderzoek. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van ASS te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand van vergelijkbare achtergrond. Sarr Autisme Rotterdam werkt bovenregionaal; het maakt niet uit of u zelf in Rotterdam woont of niet. 

Behandelingen

Behandeling bij Sarr Autisme Rotterdam richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. We houden binnen het volwassenteam als uitgangspunt aan dat er sprake dient te zijn van tenminste een IQ van 85. Afhankelijk van de hulpvraag wordt binnen team Jeugd voor cliënten met een IQ beneden 85 bekeken of er een passend behandelaanbod is. 

Er is een divers aanbod aan behandelingen ontwikkeld met als doel de kennis over ASS te ontwikkelen, vaardigheden aan te leren en klachten te verminderen. Ook vragen met betrekking tot  opvoeding en onderwijs kunnen voorkomen.  

Samen kijken we hoe een behandeling vormgegeven kan worden. Hierbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een combinatie van individuele gesprekken en groepsbehandeling. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn groepen ontwikkeld voor specifieke problemen die men kan ondervinden. Wanneer men al bij de Parnassia Groep in behandeling is, wordt ook deelbehandeling gegeven. Ook consultatie aan externen behoort tot de mogelijkheden. 

Autismespectrumstoornis (ASS) is een complexe handicap die ingrijpt op alle levensterreinen. Werken in de hulpverlening of in het onderwijs met mensen met ASS vraagt een andere manier van kijken, denken en handelen. Specifieke kennis over ASS is nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Wij verlenen daarom graag consultatie en deskundigheidsbevordering.

Consultatie
Voor het bespreken van (korte) casuïstiek, het beantwoorden van vragen over hulpverlening bij Sarr en andere vragen op ons expertisegebied kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088-3581616 (jeugd) of 088-3585500 (volwassenen).

Second opinion
Wanneer herbeoordeling van de diagnostiek of behandeling van uw patiënt gewenst is, bieden wij de mogelijkheid tot second opinion. Hierbij blijft de verwijzer of aanvrager van de second opinion de regiebehandelaar. Indien uit onderzoek voortkomt dat behandeling het beste bij Sarr voortgezet kan worden, kan op dat moment het regiebehandelaarschap worden overgedragen.