Expertisecentrum Autisme

Klikpad

AANBOD SARR ROTTERDAM

AANBOD SARR ROTTERDAM

Zowel jeugdigen (6-21 jaar) als volwassenen kunnen bij Sarr Rotterdam terecht voor psychodiagnostiek (alle intelligentieniveaus), individuele behandeling en groepsbehandeling (mogelijk vanaf IQ 85), advisering aan scholen, consultatie en deskundigheidsbevordering.

Een autismespectrumstoornis (kortweg autisme genoemd) is ingewikkelde problematiek die doordringt in alle levensgebieden. De persoon met autisme en diens naasten kunnen hulp nodig hebben om autisme en de gevolgen daarvan te begrijpen en er zo goed mogelijk mee om te gaan.

De hulp bij Sarr Rotterdam is gericht op het uitbreiden van competenties en mogelijkheden. Eventuele samenwerking met ouders, partners en betrokken hulpverleners kan hierbij van belang zijn. 

Tabbed conent

Diagnostiek (onderzoek)

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij Sarr Rotterdam voor onderzoek ofwel diagnostiek naar een autismespectrumstoornis. Sarr jeugd doet diagnostiek bij kinderen van 6 tot 21 jaar. Kinderen onder de 6 jaar kunnen zich aanmelden bij het Lucertis team 0-6. Sarr volwassenen doet diagnostiek bij volwassenen vanaf 21 jaar. Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek naar autisme of om een second opinion onderzoek. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van autisme te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand van vergelijkbare achtergrond. Sarr Rotterdam werkt bovenregionaal; het maakt niet uit of u zelf in Rotterdam woont of niet. 

Behandelingen

Behandeling bij Sarr Rotterdam richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. We houden binnen het volwassenteam als uitgangspunt aan dat er sprake dient te zijn van tenminste een IQ van 85. Afhankelijk van de hulpvraag wordt binnen team Jeugd voor cliënten met een IQ beneden 85 bekeken of er een passend behandelaanbod is. 

Er is een divers aanbod aan behandelingen ontwikkeld met als doel de kennis over de autismespectrumstoornis te ontwikkelen, vaardigheden aan te leren en klachten te verminderen. Ook vragen met betrekking tot  opvoeding en onderwijs kunnen voorkomen.  

Samen kijken we hoe een behandeling vormgegeven kan worden. Hierbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een combinatie van individuele gesprekken en groepsbehandeling. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn groepen ontwikkeld voor specifieke problemen die men kan ondervinden. Wanneer men al bij de Parnassia Groep in behandeling is, wordt ook deelbehandeling gegeven. Ook consultatie aan externen behoort tot de mogelijkheden. 

Autisme is een complexe handicap die ingrijpt op alle levensterreinen. Werken in de hulpverlening of in het onderwijs met mensen met autisme vraagt een andere manier van kijken, denken en handelen. Specifieke kennis over autisme is nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Wij verlenen daarom graag consultatie en deskundigheidsbevordering.

Consultatie
Voor het bespreken van (korte) casuïstiek, het beantwoorden van vragen over hulpverlening bij Sarr en andere vragen op ons expertisegebied kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088-3581616 (jeugd) of 088-3585500 (volwassenen).

Second opinion
Wanneer herbeoordeling van de diagnostiek of behandeling van uw patiënt gewenst is, bieden wij de mogelijkheid tot second opinion. Hierbij blijft de verwijzer of aanvrager van de second opinion de regiebehandelaar. Indien uit onderzoek voortkomt dat behandeling het beste bij Sarr voortgezet kan worden, kan op dat moment het regiebehandelaarschap worden overgedragen.

Sarr Rotterdam ontwikkelt in samenwerking met Study2go online cursussen voor professionals. Een van de mogelijkheden betreft een cursus voor leerkrachten. Net als in een traditioneel klaslokaal heeft men in een live online klaslokaal een docent en medecursisten die men via uw computer kan horen en zien. Een live online klaslokaal biedt het grote voordeel dat de cursus op iedere locatie gevolgd kan worden. Comfortabel vanuit huis, onderweg of op het werk. De lessen kunnen ook worden opgenomen, om later nog eens terug te kijken. Met medecursisten wordt online samengewerkt aan opdrachten en worden ervaringen met elkaar gedeeld. Door deze en nog veel meer mogelijkheden van het live online klaslokaal wordt interactie gestimuleerd.

Aanmelden cursus

Naast deze cursus biedt Sarr op maat gemaakte deskundigheidsbevordering op locatie voor  onder andere scholen, woonbegeleiders en werkgevers. Neem contact op voor de mogelijkheden.