Consultatie

Broodkruimel

Consultatie

Consultatie

Als expertise team heeft Sarr ook de taak om collega’s te ondersteunen bij de diagnostiek en behandeling van mensen met autisme en het verspreiden van kennis, zodat onze doelgroep op zoveel mogelijk plekken goede hulp kan krijgen. Dat doen wij door dagelijks een bureaudienst beschikbaar te hebben die vragen kan beantwoorden, mee kan denken en advies kan geven. Indien wenselijk en praktisch mogelijk kunnen wij ook (deel) onderzoek overnemen of samen doen, samen behandelindicatie verkennen, een deelbehandeling verrichten etc. Dit is voor interne vragen binnen de zorgbedrijven van de Parnassiagroep vaak heel gemakkelijk realiseerbaar, maar we staan ervoor open om ook voor externe collega’s naar creatieve oplossingen te zoeken.

Voor het bespreken van casuïstiek, het stellen van vragen over hulpverlening bij Sarr en andere vragen met betrekking tot ASS kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088-3581616 (jeugd) of 088-3585500 (volwassenen).

Daarnaast is er elke woensdag telefonisch spreekuur voor interne en externe behandelaren met Wietske Ester, kinder- en jeugdpsychiater van de jeugd afdeling. Het spreekuur is voor behandelaren van kinderen en jeugdigen tot 22 jaar met complex autisme, met vragen over diagnostiek en behandeling. Het betreft specialistisch GGZ-aanbod voor jeugdigen die binnen de algemene psychiatrie/somatische afdelingen niet verder komen. U kunt zich aanmelden voor dit spreekuur door een e-mail te sturen aan: secretariaatsarr@youz.nl met uw vraag en telefoonnummer. U wordt dan teruggemaild met de datum en tijd waarop u wordt gebeld.

Side CAT

Heeft u nog vragen?
Neem contact op