Consultatie

Broodkruimel

Consultatie

Autismespectrumstoornis (ASS) is een stoornis die ingrijpt op verschillende levensgebieden. Omgaan met mensen met ASS vraagt een bijzondere manier van kijken, denken en handelen en vergt specifieke kennis. GGZ-instellingen, (huis)artsen, sector verstandelijke beperking, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties etc kunnen daarom bij Sarr terecht voor consultatie en scholing.

Consultatie
Voor het bespreken van casuïstiek, het stellen van vragen over hulpverlening bij Sarr en andere vragen met betrekking tot ASS kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088-3581616 (jeugd) of 088-3585500 (volwassenen).

Daarnaast is er elke woensdag telefonisch spreekuur voor interne en externe behandelaren met Wietske Ester, kinder- en jeugdpsychiater van de jeugd afdeling. Het spreekuur is voor behandelaren van kinderen en jeugdigen tot 22 jaar met complex autisme, met vragen over diagnostiek en behandeling. Het betreft specialistisch GGZ-aanbod voor jeugdigen die binnen de algemene psychiatrie/somatische afdelingen niet verder komen. U kunt zich aanmelden voor dit spreekuur door een e-mail te sturen aan: secretariaatsarr@youz.nl met uw vraag en telefoonnummer. Uw wordt dan teruggemaild met de datum en tijd waarop u wordt gebeld.

Second opinion
Wanneer herbeoordeling van de diagnostiek of behandeling nodig is, bieden wij de mogelijkheid tot second opinion. Hierbij blijft de verwijzer of aanvrager van de second opinion de regiebehandelaar. Indien uit onderzoek blijkt dat behandeling het beste bij Sarr kan plaatsvinden, kan op dat moment het regiebehandelaarschap worden overgedragen aan Sarr.

Side CAT

Heeft u nog vragen?
Neem contact op