Consultatie

Klikpad

Consultatie

Autisme is een complexe handicap die ingrijpt op alle levensterreinen. Werken in de hulpverlening of in het onderwijs met mensen met autisme vraagt een andere manier van kijken, denken en handelen. Specifieke kennis over autisme is nodig om goede begeleiding te kunnen bieden. Wij verlenen daarom graag consultatie en deskundigheidsbevordering.

Consultatie
Voor het bespreken van (korte) casuïstiek, het beantwoorden van vragen over hulpverlening bij Sarr en andere vragen op ons expertisegebied kunt u op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur bellen met onze medewerkers 088-3581616 (jeugd) of 088-3585500 (volwassenen).

Second opinion
Wanneer herbeoordeling van de diagnostiek of behandeling van uw pati├źnt gewenst is, bieden wij de mogelijkheid tot second opinion. Hierbij blijft de verwijzer of aanvrager van de second opinion de regiebehandelaar. Indien uit onderzoek voortkomt dat behandeling het beste bij Sarr voortgezet kan worden, kan op dat moment het regiebehandelaarschap worden overgedragen.

Side CAT

Heeft u nog vragen?
Neem contact op