Broodkruimel

Publicaties

Publicaties Duplicaat 3

Bij Sarr publiceren verschillende collega's artikelen en onderzoeken. Op deze pagina geven we een overzicht van deze artikelen gesorteerd op publicatiejaar.

Dingemans, A., Volkmer, S.A., Mulkens, S.M., Vuijk, R., & Van Rood, Y.R. (2022). The obsessive-compulsive spectrum: A network analysis. Psychiatry Research, 308, 114351.

Vuijk, R., Deen, M., Arntz, A., & Geurts, H.M. (2021). First psychometric properties of the Dutch Interview for Diagnostic assessment of Autism spectrum disorder in adult males without intellectual disability. Journal of Autism and Developmental Disorders, doi: 10.1007/s10803-021-05225-z.

Vuijk, R., Van der Heiden, S., & Brandsma, T. (2021). Behandeling van een persoonlijkheidsstoornis bij een volwassene met autismespectrumstoornis. In H. Hornsveld, H. Bögels, & H. Grandia (Red.), Casusboek Schematherapie – 21 voorbeelden uit de praktijk (pp. 239-256). Bohn Stafleu van Loghum.

Vuijk, R. (2021). Autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie. In E. Blijd-Hoogewys, M. Monsma, & M. Zwets (Red.), Behandeling van volwassenen met autisme (pp. 79-82). Hogrefe.

Vuijk, R. (2021). Autisme in de psychotherapeutische stromingen. In E. Blijd-Hoogewys, M. Monsma, & M. Zwets (Red.), Behandeling van volwassenen met autisme (pp. 97-100). Hogrefe.

Horwitz, E., Vuijk, R., & Van Berckelaer-Onnes, I.A. (2021). Overdiagnosticering van autisme bij meisjes en vrouwen? GZ-psychologie, 13(1), 26-29.

Kim Melchior, Ingmar H. A. Franken, Richard Vuijk, Vivian Peerbooms and Colin van der Heiden (2021). The Assessment of Thought Fusion Beliefs and Beliefs About Rituals

Van der Esch, CCL., Kloosterboer, SM., van der Ende, J., Reichart, CG, Kouijzer, MEJ., de Kroon, MMJ., van Daalen, E., Ester, WA., Rieken, R., Dieleman, GC., Hillegers, MHJ., van Gelder, T., Koch, BPC., Dierckx, B. (2020). Risk factors and pattern of weight gain in youths using antipsychotic drugs. European Child & Adolescent Psychiatry

Van Kloosterboer, SM. de Winter, BCM. Reichart, CG. Kouijzer, MEJ. de Kroon, MMJ. van Daalen, E. Ester, WA. Rieken, R. Dieleman, GC. van Altena, D. Bartelds, B. van Schaik, RHN. Nasserinejad, K. Hillegers, MHJ. van Gelder, T. Dierckx, B. Koch, BCP(2020). "> Risperidone plasma concentrations are associated with side effects and effectiveness in children and adolescents with autism spectrum disorder. Br J Clin Pharmacol. DOI: 10.1111/bcp.14465

Van ’t Hof, M., Tisseur, C., van Berckelear-Onnes, I. van Nieuwenhuyzen, A. Daniels, A. M., Deen, M., Hoek, H.W., Ester, W.A. (2020). Age at diagnosis of autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis for 2012-2019. Autism

Van ’t Hof, M. Ester, WA. van Berckelaer-Onnes, I., Hillegers, MHJ., Hoek, HW., Jansen, PW. (2020). Do early-life eating habits predict later autistic traits? Results from a population-based study. Appetite

Dijkstra-de Neijs, L., Leenen, P., Hays, J., van der Valk, E., Kraaij, E., van Rossum, E., Ester, W.A. (2020). Biological Consequences of Psychological Distress in Caregivers of Children with Autism Spectrum Disorder and its Potential Relevance to Other Chronic Diseases Including Cancer. Curr Epidemiol Rep

Hof MV, Ester WA, Serdarevic F, van Berckelaer-Onnes I, Hillegers MHJ, Tiemeier H, Hoek HW, Jansen PW. (2020). The sex-specific association between autistic traits and eating behavior in childhood: An exploratory study in the general population. Appetite.

Vuijk, R. (2020). Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis? GZ-psychologie, 12(5), 21-23.

 

van 't Hof M, van Berckelaer-Onnes I, Deen M, Neukerk MC, Bannink R, Daniels AM, Hoek HW, Ester WA. (2020). Novel Insights into Autism Knowledge and Stigmatizing Attitudes Toward Mental Illness in Dutch Youth and Family Center Physicians. Community Mental Health Journal.

 

Swets, M., Monsma, M., Vuijk, R., & Schuurman, C. (2020). De Rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. 19(1), 2-13.

 

Visser, K. (2020). Addressing the Psychosexual Development of Teenagers on the Autism Spectrum Using the Tackling Teenage Training Program. In P. Whitby (Ed.), Cases on Teaching Sexuality Education to Individuals With Autism (pp. 115-127). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2987-4.ch007

Visser, K.Dekker, L. P., van der Vegt, E. J., Maras, A., van der Ende, J., Tick, N. T., ... & GreavesLord, K. (2019). Insight into Informant Discrepancies Regarding Psychosexual Functioning of Adolescents with and without Autism Spectrum Disorder. Journal of Research on Adolescence.

Vuijk, R. (2018). Persoonlijkheidspathologie en positieve persoonlijkheidsaspecten bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Een systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(5), 315-335.

 

Vuijk, R., Deen, M., Sizoo, B., & Arntz, A. (2018). Temperament, character and personality disorders in adults with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 5, 176-197.

 

Vuijk, R. (2018). Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen. Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.

 

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Deen, M., Vitale, S., Simons-Sprong, M., & Hengeveld, M.W. (2018). Temperament and character in men with autism spectrum disorder: a reanalysis of scores on the Temperament and Character Inventory by individual case matching. Contemporary Clinical Trials Communications, 12, 55-59.

 

Visser, K. (2017). Tackling Teenage; A randomized controlled trial to examine a psychosexual training progam for adolescents with autism spectrum disorder (ASD). Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2017). A randomized controlled trial to examine the effects of the Tackling Teenage psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58 (7), 840-850

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2017). An exploration of the judgement of sexual situations by adolescents with autism spectrum disorders versus typically developing adolescents. Research in Autism Spectrum Disorder, 36, 35-43.

 

Vitale, S., Meij, E., & Vuijk, R. (2017). Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(1), 35-40.

 

Vuijk, R., & Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: protocol of a multiple-baseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Contemporary Clinical Trials Communications, 5, 80-85.

Bonebakker, A.E., Van Nieuwkerk, S., Vuijk, R., & Blanken, P. (2016). Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten: een verkennend onderzoek door middel van screening. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 119-125.

 

Vuijk, R. (2016). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) (2e ongewijzigde druk). Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Desing.

 

Vuijk, R., & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2016). Psychodiagnostiek van een autismespectrumstoornis bij volwassenen: DSM-5-classificatie en diagnose in context. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 80-86.

 

Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 22, 34-44

Vuijk, R., & Van Schie, D. (2015). Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 103-107.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2015). Study protocol: a randomized controlled trial investigating the effects of a psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. BMC psychiatry, 15 (1),207.

Dekker, L. P., van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N., Boudesteijn, F., Verhulst, F. C., Maras, A. & Greaves-Lord, K. (2014). Improving psychosexual knowledge in adolescents with autism spectrum disorder: Pilot of the tackling teenage training program. Journal of Autism and Developmental Disorders [Epub ahead of print].

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Dekker, L.P., Boudesteijn, F., Maras, A. & van der Vegt, E.M.J. (2014). De psychoseksuele begeleiding van jongeren met een autismespectrumstoornis: Toepassing van de Ik Puber-training. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 13 (4), 132-137.

 

Vuijk, R. (2014). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA). Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.

 

Vuijk, R. (2014). Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autisme – Visies, interventies en casuïstiek. Systeemtherapie, 26(3), 174-186.

 

Vuijk, R. (2014). Legestoeldialoog als acceptatietechniek voor partners van mensen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift Klinische Psychologie, 44(2), 99-107.

 

Vuijk, R. (2014). Acceptatie van je partner met een autismespectrumstoornis vanuit de lege stoel. Systeemtherapie, 26(1), 17-22

Vuijk, R. (2013). Een eerste aanzet tot procesgerichte gesprekstherapie. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys & P. Gevers (red.), Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (pp. 141-146). Amsterdam: Hogrefe

 

Vuijk, R. (2013). ‘Nul-empathie-positief’: een positieve kijk op ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 109-113.

 

Vuijk, R. (2013). Procesgerichte gesprekstherapie: enige gedachten over een procesbehandeling van normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51(2), 120-127

Visser, K., Greaves-Lord, K., Dekker, L.P., Boudesteijn, F., Maras, A. & van der Vegt, E.M.J. (2012). “Ik Puber” Een onderzoek naar de effectiviteit van de Ik Puber-training. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 11(2), 64-67.

 

Vuijk, R. (2012). Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen. Directieve Therapie, 32(4), 273-286.

 

Vuijk, R. (2012). De SPV in de hulpverlening aan volwassenen met autismespectrumstoornissen. Sociale Psychiatrie, 32(102), 15-22.

 

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Vitale, S.G., Simons, M., & Hengeveld, M.W. (2012). Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de Temperament and Character Inventory (TCI). Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(8), 699-707.

 

Vuijk, R. (2012). Psychodiagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen: een descriptief-structureel psychodiagnostisch overzicht. GZ-psychologie, 5, 10-14

Boudesteijn, F., van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N. & Maras, A. (2011). Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis; Ik Puber-training. Van Gorcum, Assen.

 

Vuijk, R. (2011). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. In F. Verheij & P.F.A. de Nijs (red.), Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen (pp. 295-303). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Vuijk, R. (1997). Succesvolle arbeidsintegratie van mensen met autisme binnen de sociale werkvoorziening (Doctoraalscriptie).  Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling Orthopedagogiek. 

 

​​​​