Broodkruimel

Psychodiagnostiek

U kunt uzelf of uw kind aanmelden bij Sarr Autisme Rotterdam voor psychodiagnostisch onderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS).indien u voldoet aan de aanmeldcriteria

Sarr Jeugd doet onderzoek bij kinderen van 6 t/, 19 jaar. Ouders/verzorgers melden kinderen onder de 6 jaar aan bij Youz team 0-6 jarigen. Voor een eerste psychodiagnostisch onderzoek naar ASS kunt u terecht bij de algemene poli’s van Youz.

Sarr Volwassenen doet onderzoek bij volwassenen vanaf 19 jaar. Het kan hierbij gaan om een eerste onderzoek of om een second opinion onderzoek naar ASS. In beide gevallen dienen duidelijk vermoedens van ASS te zijn vastgesteld door een gedragsdeskundige of iemand met vergelijkbare achtergrond.

Tijdens de intake wordt nagegaan of er aanwijzingen zijn voor ASS. De intakefase bestaat uit enkele gesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uitgebreid ingegaan op en is volop aandacht voor de klachten, eerdere hulpverleningservaring en voorgeschiedenis. Soms vragen wij u vragenlijsten in te vullen. Met de uitkomsten krijgen we meer en beter inzicht in uw problematiek. 

Bij voldoende aanwijzingen voor ASS kan vervolgonderzoek geïndiceerd worden. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 

Jeugd Volwassenenen
 • Gesprek met ouders/verzorgers over de ontwikkeling en het huidig functioneren van uw kind
 • Observatie in schoolsituatie 
 • Contact met leerkracht of begeleider
 • Gedragsobservatieonderzoek
 • Intelligentieonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Psychiatrisch onderzoek
 • Gesprek met partner over het huidig functioneren
 • Gesprek met ouders over de ontwikkeling  
 • Gedragsobservatieonderzoek 
 • Intelligentieonderzoek 
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek 
 • Psychiatrisch onderzoek

 

Daarop volgt het adviesgesprek. Wanneer sprake is van ASS worden de mogelijkheden voor behandeling/begeleiding besproken.

 

Intakegesprek Jeugd Intakegesprek volwassenen