Broodkruimel

Behandeling

Sarr richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. Jeugdigen en volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85, en die voldoen aan onze aanmeldcriteria kunnen behandeld worden bij Sarr. Voor jeugdigen met een IQ lager dan 85 wordt afhankelijk van de hulpvraag bekeken of er een passend behandelaanbod is

Er is een divers aanbod aan behandeling met als doel kennis over ASS te verkrijgen, vaardigheden aan te leren en psychische klachten te verminderen. Ook is er een aanbod voor vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs.  

Samen met de patiĆ«nt en eventuele ouders/verzorgers bespreken we de behandelindicatie. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepstraining. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld.

 

Componence Asset List

Middels cognitieve gedragstherapie kan  zowel de manier van denken en interpreteren
EMDR is de afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie die wordt toegepast bij kinderen,...
De Ik Puber-training is een evidence-based behandeling om jongeren met autisme te begeleiden in hun psychoseksuele en...
Bij de aanpak van autisme is naast het aanleren van vaardigheden bij het kind, het aanpassen van de omgeving minstens zo...
Medicatie wordt soms ingezet als onderdeel van de behandeling. Deze is niet primair gericht op het autisme maar op de...
Individuele psycho-educatie en brainblocks - Je hebt gehoord dat je een autismespectrumstoornis (ASS) hebt, maar wat is dit nou...
Psychomotorische therapie (PMT) is een lichaamsgerichte en bewegingsgerichte vorm van psychotherapie, waarbij positieve en/of...
Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de...
Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen,zoals een persoonlijkheidsstoornis
Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel (de taal van het kind) als middel gebruikt wordt om een...
Middels systeemtherapie worden gezinsleden ondersteund in het omgaan met elkaar en met het autisme in het gezin.
Theraplay heeft als doel de ouder-kindrelatie te verbeteren en wordt ingezet bij contact- regulatie- en aandachtsproblemen en/of