behandelingen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

Psychotherapie

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en problemen.  Gesprekken tussen de cliĆ«nt en de hulpverlener staan centraal.

Het doel van psychotherapie is het verminderen van psychische klachten of beter hanteerbaar maken. Psychotherapie kan ingezet worden bij uiteenlopende problemen op psychisch, sociaal-emotioneel of gedragsmatig gebied. De ontwikkeling dreigt verstoord te raken of stagneert. Binnen de Sarr is er naast bovengenoemde altijd sprake van een autismespectrumstoornis. Daarmee wordt rekening gehouden binnen de therapie en waar nodig wordt deze aangepast. Psychotherapie wordt gegeven aan zowel kinderen of jongeren en hun ouders, als aan volwassenen.