behandelingen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

Systeemtherapie

Middels systeemtherapie worden gezinsleden ondersteund in het omgaan met elkaar en met het autisme in het gezin.

Systeemtherapie is een therapievorm die zich richt op de relaties tussen mensen en heeft als vertrekpunt dat mensen in een systeem (een gezin of een relatie) elkaar beïnvloeden: gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met elkaar. In de therapie kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar, wordt er samen gezocht naar manieren om problemen beter te hanteren of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. Het doel is het versterken van de onderlinge relaties en het samen zoeken naar oplossingen.