behandelingen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

EMDR

EMDR is de afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Dit is een therapie die wordt toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen die last blijven houden van de gevolgen van schokkende ervaringen, zoals een ongeval, seksueel geweld, pesten of een geweldsincident. Deze therapie is meestal kortdurend van aard.