behandelingen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Door cognitieve gedragstherapie kan zowel de manier van denken en interpreteren van een patiënt beïnvloed worden, maar ook het doen en laten. Cognitieve gedragstherapie wordt ingezet bij verschillende problemen zoals angststoornissen, depressie, emotieregulatieproblemen etc. Bij de Sarr wordt cognitieve gedragstherapie gebruikt, en dan wordt altijd rekening gehouden met autisme. De therapie wordt waar nodig dus aangepast.