Klikpad

Behandeling

Sarr richt zich specifiek op mensen met een autismespectrumstoornis en hun omgeving. Volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85 kunnen behandeld worden bij Sarr. Afhankelijk van de hulpvraag wordt binnen het team Jeugd voor patiënten met een IQ lager dan 85 bekeken of er een passend behandelaanbod is. 

Er is een divers aanbod aan behandelingen ontwikkeld met als doel de kennis over de autismespectrumstoornis te ontwikkelen, vaardigheden aan te leren en klachten te verminderen. Ook vragen met betrekking tot opvoeding en onderwijs kunnen voorkomen.  

Samen met de patiënt en eventuele ouders/verzorgers bespreken we de behandelaanpak. Vaak is dit een mix van individuele gesprekken en groepsbehandeling. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld voor specifieke problemen.

Sarr deelt graag de kennis en expertise. Externen kunnen altijd bij Sarr terecht voor consultatie.

Componence Asset List

Je hebt ASS en je komt situaties tegen waar je graag met andere mensen, die een vergelijkbare stoornis hebben,
Tijdens deze oudercursus krijgen ouders in drie bijeenkomsten informatie over de psychoseksuele
De oudertraining is een vervolgaanbod na de Oudercursus welke wordt aangeboden door reguliere Lucertis poli’s.
De blended SoVa groepstraining is bedoeld voor jongeren van ongeveer 12 t/m 18 jaar die vastlopen in het contact met...
Via de sociale vaardigheidstraining psychomotorische therapie wordt geprobeerd om kinderen en jongeren van 6 t/m 13 jaar...
Voor kinderen met een autismespectrum stoornis die de overstap maken naar een nieuwe school voor voortgezet