Broodkruimel

Behandeling

Sarr richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. Jeugdigen en volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85 kunnen behandeld worden bij Sarr. Voor jeugdigen met een IQ lager dan 85 wordt afhankelijk van de hulpvraag bekeken of er een passend behandelaanbod is. 

Er is een divers aanbod aan behandeling met als doel kennis over ASS te verkrijgen, vaardigheden aan te leren en psychische klachten te verminderen. Ook is er een aanbod voor vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs.  

Samen met de patiënt en eventuele ouders/verzorgers bespreken we de behandelindicatie. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepstraining. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld.

 

Componence Asset List

Je hebt ASS en je komt situaties tegen waar je graag met andere mensen, die een vergelijkbare stoornis hebben,
Tijdens deze oudercursus krijgen ouders in drie bijeenkomsten informatie over de psychoseksuele
De oudertraining is een vervolgaanbod na de Oudercursus welke wordt aangeboden door reguliere Lucertis poli’s.
De blended SoVa groepstraining is bedoeld voor jongeren van ongeveer 12 t/m 18 jaar die vastlopen in het contact met...
Via de sociale vaardigheidstraining psychomotorische therapie wordt geprobeerd om kinderen en jongeren van 6 t/m 13 jaar...
Voor kinderen met een autismespectrum stoornis die de overstap maken naar een nieuwe school voor voortgezet