Jeugd_groepen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

SoVa PMT

Via de sociale vaardigheidstraining psychomotorische therapie wordt geprobeerd om kinderen en jongeren van 6 t/m 13 jaar handvatten te geven voor interactie en communicatie met anderen.
Het volgen van deze sociale vaardigheidstraining biedt tevens een ontmoeting met leeftijdgenoten met vergelijkbare leerdoelen. De werkvorm van de training is psychomotorische therapie, waarbij bewegen en de lichaamservaring centraal staan. De vaardigheden worden aangeleerd in veel verschillende situaties in onze gymzaal, waarbij er zoveel mogelijk naar overeenkomst met de prikkelrijke alledaagse situaties gezocht wordt. Hiermee wordt de kans vergroot dat de kinderen en jongeren het geleerde in de dagelijkse praktijk op school, thuis en in de buurt gaan toepassen.