Wat is een autismespectrumstoornis

Broodkruimel

Wat is een autismespectrumstoornis

Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)?

Kost het u moeite om in het contact met mensen de ander goed te begrijpen of het contact goed te onderhouden? Merkt u dat u gesprekken net verkeerd opvat? Dat u anders denkt dan anderen? Bent u van slag wanneer dingen anders gaan dan u had verwacht? Houdt u graag vast aan bepaalde routines? Dan heeft u mogelijk een vorm van autisme, wij noemen dit een autismespectrumstoornis.  

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) hebben vaak moeilijkheden in het omgaan met andere mensen. Zij vinden veranderingen lastig of hebben beperkte interesses. De hersenen bij mensen met een autismespectrumstoornis werken anders waardoor informatie anders verwerkt wordt. Veel mensen met ASS hebben last van een over- of ondergevoeligheid voor zintuiglijke prikkels.

Mensen die een autismespectrumstoornis hebben, delen veel symptomen. Maar ze kunnen verschillen in ernst en hoe ze het leven be├»nvloeden. Kenmerkend zijn problemen met: 

  • sociale contacten
  • communiceren
  • flexibiliteit
  • informatie verwerken

Deze problemen kunnen meer of minder op de voorgrond staan en meer of minder ondersteuning vragen. Dit wisselt per persoon.

Voorheen werden er verschillende vormen van autisme onderscheiden: klassiek autisme, syndroom van Asperger en PDD-NOS. Tegenwoordig spreken we van een autismespectrumstoornis, waarbij onderscheid gemaakt kan worden in de ernst van de klachten die mensen ervaren.

Kinderen krijgen de diagnose ASS vaak in de basisschoolleeftijd. Maar het kan ook naar voren komen in de puberteit of in de volwassenenheid.  Autisme is erfelijk en kan dan ook bij meerdere leden van het gezin voorkomen. 

Loopt u ergens tegen aan

Loopt u ergens
tegen aan
Neem contact