Broodkruimel

Wie zijn wij

Wie zijn wij

Sarr Autisme Rotterdam bestaat uit een jeugdteam en een volwassenen team. Ons team werkt met ambitie en enthousiasme samen om vanuit een multidisciplinaire insteek de beste behandeling te kunnen bieden. Bij ons werken onder andere (GZ-)psychologen, orthopedagogen, klinisch psychologen, SPV, een GGZ agoog, psychiaters en onderzoekers. Daarnaast zijn wij een opleidingsplaats voor psychologen/orthopedagogen, psychologen in opleiding tot Gezondheidszorg Psycholoog of Specialist, Artsen in opleiding tot psychiater en verpleegkundigen in opleiding tot verpleegkundig specialist

Componence Asset List

Ester.jpg

Ester van der Sluis

Functie GZ-psycholoog (BIG-nummer 29923498425)
Mijn naam is Ester van der Sluis. Ik werk als GZ-psycholoog bij het team volwassenen van Sarr Expertisecentrum Autisme Rotterdam.

Van 2008 tot 2014 heb ik met veel enthousiasme en plezier al gewerkt als psycholoog binnen dit team. Ondanks dat ik nog voldoende uitdaging ervoer, heb ik afscheid genomen om de opleiding tot gz-psycholoog te kunnen gaan volgen. Gedurende deze opleiding heb ik mijn inhoudelijke kennis van en mijn ervaring met (neuro-) psychiatrische ziektebeelden, psychodiagnostiek, therapeutische interventies en groeps-behandelingen verder uitgebreid en verbreed. Hierna mocht ik per november 2017 weer opnieuw gaan werken met volwassenen met een (vermoeden van) een autismespectrumstoornis bij Sarr.

Als psychodiagnosticus en behandelaar ga ik met een open blik en vragende houding de samenwerking met u aan, probeer u te motiveren en stimuleren in uw persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zet ik mij graag in voor kwalitatief goede zorg door binnen Sarr inhoudelijk mee te denken over beleid en een bijdrage te leveren aan innovatie van het behandelaanbod.