Broodkruimel

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Sarr Autisme Rotterdam lopen verschillende onderzoekslijnen. Wij vinden het belangrijk dat de opbrengsten uit ons onderzoek direct vertaalbaar zijn naar de klinische praktijk, om daarmee de kwaliteit van zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen te verbeteren. Wij laten ons dan ook leiden door vragen die wij vanuit de klinische praktijk als relevant ervaren en waarbij het perspectief van de client wordt meegenomen.

Ons onderzoek is dus ook gericht op: 

  • I.    De impact van autisme op de levensloop, van kind tot volwassene
  • II.    Vraagstukken die samenhangen met transities in het leven wanneer er sprake is van autisme
  • III.    Versterken van veerkracht en kwaliteit van leven wanneer er sprake is van autisme, middels vroegsignalering van kwetsbaarheid en maatwerk interventie

Er wordt door senior onderzoekers en promovendi onderzoek gedaan naar zowel psychodiagnostiek als behandeling bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS.
 

Componence Asset List

Portlets is tijdelijk niet beschikbaar.