Aanmelden jeugd

Jeugd formulier

Wilt u dit aanmeldformulier volledig invullen. U kunt uw gegevens zelf invullen of samen met uw verwijzer.
Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient de volgende informatie te worden bijgevoegd:

- Een verwijzing door de (huis)arts of Lokaal Team
- Bij onderzoeksvraag: verslag van gedragsdeskundige of verwijzer waarin vermoeden van ASS worden onderbouwd
- Bij behandelvraag: verslag van diagnostiek (incl. DSM classificatie en zo mogelijk IQ onderzoek)
- Bij second opinion: verslag van eerder onderzoek (incl. DSM classificatie)

Let op: ​​​​​​​Lees voordat u zich wilt aanmelden onze aanmeldprocedure en aanmeldcriteria

Formulier

Aanmelden Jeugd