Volwassenen formulier

Volwassenen formulier

Wilt u dit aanmeldformulier volledig invullen? U kunt uw gegevens zelf invullen of samen met uw verwijzer. Om de aanmelding in behandeling te kunnen nemen, dient de volgende informatie te worden bijgevoegd:

- Een verwijzing door de (huis)arts
- Bij onderzoeksvraag: verslag van verwijzer waarin vermoedens van ASS worden onderbouwd
- Bij behandelvraag: verslag van diagnostiek (incl. DSM classificatie) en hulpvraag
- Bij second opinion: verslag van eerder onderzoek (incl. DSM classificatie)

Let op: Lees voordat u zich wilt aanmelden onze aanmeldprocedure en aanmeldcriteria

Bovenregionaal (buiten Rijnmond) hanteren wij momenteel een aanmeldstop tot 6 juni 2021.

Formulier

Aanmelden volwassenen