Veelgestelde vragen

Broodkruimel

Componence Asset List

Als u voldoet aan onze aanmeldcriteria kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.  Bij een aanmelding dienen de volgende stukken te worden geüpload in het aanmeldformulier: 

  • Verwijsbrief van (huis)arts of lokaal team.
  • Voor diagnostiek: een verslag van een gedragsdeskundige (jeugd) of verwijzer (volwassenen) waarin vermoedens van ASS duidelijk worden onderbouwd. 
  • Voor second opinion onderzoek: rapport van een eerder uitgevoerd onderzoek met daarin de DSM classificatie
  • Voor behandeling: verslag van diagnostiek (DSM classificatie ASS, zo mogelijk rapportage intelligentie-onderzoek) en een op basis van problemen beargumenteerde hulpvraag

Na aanmelding wordt uw aanmelddossier gescreend door ons aanmeldteam en worden onze bevindingen teruggekoppeld aan de verwijzer. Indien u in aanmerking komt voor hulpverlening bij Sarr, dan krijgt u bericht over plaatsing op de wachtlijst. Soms wordt een alternatief (binnen of buiten onze organisatie) beter passend gevonden. Daarover zal de verwijzer ook geïnformeerd worden.