Veelgestelde vragen

Broodkruimel

Componence Asset List

Voor jeugd: Bij Sarr jeugd is het moeilijk een inschatting te geven van de actuele wachttijd daar wij afhankelijk zijn van beschikbare budgetruimte vanuit de gemeente. Indien u exactere informatie hierover wilt kunt u telefonisch contact opnemen.

Voor volwassenen: De wachttijd bij Sarr volwassenen is op peildatum september 2023 ongeveer 18 maanden. Wij doen ons uiterste best om deze wachttijd zo snel mogelijk te verkorten. Na intake kunt u over het algemeen gelijk aan de slag met uw (individuele) behandeling of psychodiagnostiek. Wel kan het tijdens de behandeling zo zijn dat u moet wachten tot het voor u passende groepsaanbod weer start.