Veelgestelde vragen

Broodkruimel

Componence Asset List

Team   Wachttijden
Jeugd

Intake:

ca. 3-9 maanden
Volwassenen Intake: ca. 8 maanden

 

Voor jeugd: Bij Sarr jeugd wordt onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandeling. De wachttijd voor diagnostiek is op dit moment ongeveer 9 maanden. U en uw kind worden uitgenodigd voor intake op het moment dat de diagnostiek kan gaan starten. De wachttijd voor een intake bij een behandelvraag is op dit moment 3 maanden. Op basis van het intakegesprek wordt afgesproken welk type behandeling passend is. Sommige behandelingen kunnen daarop snel starten, voor sommige behandelvormen kan er nog een wachttijd zijn oplopend tot 9 maanden.

 


 

Voor volwassenen: De wachtlijst voor behandeling en diagnostiek is gelijk, hierin wordt geen onderscheid gemaakt. Na intake kunt u over het algemeen gelijk aan de slag met uw (individuele) behandeling, hiervoor is geen aparte wachtlijst. Wel kan het tijdens de behandeling zo zijn dat u moet wachten tot het voor u passende groepsaanbod weer start.