Veelgestelde vragen

Broodkruimel

Componence Asset List

Er is een divers aanbod aan behandelingen ontwikkeld met als doel de kennis over de autismespectrumstoornis te ontwikkelen, vaardigheden aan te leren en klachten te verminderen. Ook vragen over opvoeding en onderwijs kunnen voorkomen.  

Samen kijken we hoe een behandeling vormgegeven kan worden. Hierbij wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een combinatie van individuele gesprekken en groepsbehandeling. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn groepen ontwikkeld voor specifieke problemen die men kan ondervinden. Ook consultatie aan externen behoort tot de mogelijkheden.