Volwassenen_groepen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

Oudertraining

De oudertraining is een vervolgaanbod na de Oudercursus welke wordt aangeboden door reguliere Youz poli’s.

In de Oudercursus heeft men informatie gekregen over wat autisme inhoudt en heeft men geleerd welke aanpassingen voor het kind met een autisme spectrumstoornis nodig zijn. In de Oudertraining leert men om in het pedagogisch handelen nog meer af te stemmen op het kind. De Oudertraining is gericht op ouders van een kind met een autismespectrumstoornis in de basisschoolleeftijd met een IQ van 85 of hoger.