Vacature

Broodkruimel

Componence Asset List

Indien de cliënt woonachtig is in de regio Rijnmond wordt behandeling bij voorkeur vormgegeven als deelbehandeling naast betrokkenheid van een wijkgericht GGZ team van Antes of een andere zorgprofessional in de regio. Indien de cliënt woonachtig is in een andere regio dient voor casusregie en crisissituaties opvang in de eigen regio geborgd te zijn. ​​​​​​​Bovenregionaal (buiten Rijnmond) hanteren wij momenteel een aanmeldstop tot 1 januari 2021.

​​​​​​​
​​​​​​​

Vacature in het kort