Broodkruimel

Wetenschappelijk onderzoek

Sarr Autisme Rotterdam draagt bij aan het versterken van het wetenschappelijk fundament in de autismezorg. Er wordt door senior onderzoekers en promovendi onderzoek gedaan naar zowel psychodiagnostiek als behandeling bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS.

Componence Asset List

Kirsten Visser

Kirsten-Visser.jpg

Kirsten Visser is GZ-psycholoog en gepromoveerd senior onderzoeker binnen Sarr Jeugd. Ze is mede-ontwikkelaar van de Ik Puber-training, een interventie om jongeren met ASS te begeleiden in hun psychoseksuele ontwikkeling. Vanuit haar promotietraject naar de effectiviteit van de Ik Puber-training geeft ze nog regelmatig lezingen, workshops en deskundigheidsbevorderingen over seksualiteit, relaties en de puberteit bij jongeren en volwassen met ASS. Ook geeft ze jaarlijks de Masterclass Autisme en Seksualiteit, waarin professionals worden opgeleid om zelf met de Ik Puber-training aan de slag te gaan.

Bij Sarr jeugd is Kirsten op dit moment bezig met onderzoek naar autisme en genderdysforie, onder andere de eerste effectstudie naar de lotgenotencontactgroep voor jongeren met ASS en genderdysforie. Deze contactgroep is uniek behandelaanbod, dat sinds april 2019 wordt aangeboden bij Sarr Jeugd. Ook houdt ze zich bezig met de optimalisatie van de ROM binnen de Sarr.

 

Tot slot is Kirsten betrokken bij het Fann, het Female Autism Netwerk Netherlands, een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met ASS.

 

Publicaties:

 

Visser, K. (2020). Addressing the Psychosexual Development of Teenagers on the Autism Spectrum Using the Tackling Teenage Training Program. In P. Whitby (Ed.), Cases on Teaching Sexuality Education to Individuals With Autism (pp. 115-127). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2987-4.ch007

 

Visser, K., Dekker, L. P., van der Vegt, E. J., Maras, A., van der Ende, J., Tick, N. T., ... & GreavesLord, K. (2019). Insight into Informant Discrepancies Regarding Psychosexual Functioning of Adolescents with and without Autism Spectrum Disorder. Journal of Research on Adolescence.

 

Visser, K. (2017). Tackling Teenage; A randomized controlled trial to examine a psychosexual training progam for adolescents with autism spectrum disorder (ASD). Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2017). A randomized controlled trial to examine the effects of the Tackling Teenage psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58 (7), 840-850

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2017). An exploration of the judgement of sexual situations by adolescents with autism spectrum disorders versus typically developing adolescents. Research in Autism Spectrum Disorder, 36, 35-43.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2015). Study protocol: a randomized controlled trial investigating the effects of a psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. BMC psychiatry, 15 (1),207.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Dekker, L.P., Boudesteijn, F., Maras, A. & van der Vegt, E.M.J. (2014). De psychoseksuele begeleiding van jongeren met een autismespectrumstoornis: Toepassing van de Ik Puber-training. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 13 (4), 132-137.

 

Dekker, L. P., van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N., Boudesteijn, F., Verhulst, F. C., Maras, A. & Greaves-Lord, K. (2014). Improving psychosexual knowledge in adolescents with autism spectrum disorder: Pilot of the tackling teenage training program. Journal of Autism and Developmental Disorders [Epub ahead of print].

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Dekker, L.P., Boudesteijn, F., Maras, A. & van der Vegt, E.M.J. (2012). “Ik Puber” Een onderzoek naar de effectiviteit van de Ik Puber-training. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 11(2), 64-67.

 

Boudesteijn, F., van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N. & Maras, A. (2011). Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis; Ik Puber-training. Van Gorcum, Assen.