Broodkruimel

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen Sarr Autisme Rotterdam lopen verschillende onderzoekslijnen. Wij vinden het belangrijk dat de opbrengsten uit ons onderzoek direct vertaalbaar zijn naar de klinische praktijk, om daarmee de kwaliteit van zorg voor kinderen, adolescenten en volwassenen te verbeteren. Wij laten ons dan ook leiden door vragen die wij vanuit de klinische praktijk als relevant ervaren en waarbij het perspectief van de client wordt meegenomen.

Ons onderzoek is dus ook gericht op: 

  • I.    De impact van autisme op de levensloop, van kind tot volwassene
  • II.    Vraagstukken die samenhangen met transities in het leven wanneer er sprake is van autisme
  • III.    Versterken van veerkracht en kwaliteit van leven wanneer er sprake is van autisme, middels vroegsignalering van kwetsbaarheid en maatwerk interventie

Er wordt door senior onderzoekers en promovendi onderzoek gedaan naar zowel psychodiagnostiek als behandeling bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met ASS.
 

Componence Asset List

Kirsten Visser

Kirsten-Visser.jpg

Kirsten Visser is GZ-psycholoog en gepromoveerd senior onderzoeker binnen Sarr Jeugd. Ze is mede-ontwikkelaar van de Ik Puber-training, een interventie om jongeren met ASS te begeleiden in hun psychoseksuele ontwikkeling. Vanuit haar promotietraject naar de effectiviteit van de Ik Puber-training geeft ze nog regelmatig lezingen, workshops en deskundigheidsbevorderingen over seksualiteit, relaties en de puberteit bij jongeren en volwassen met ASS. Ook geeft ze jaarlijks de Masterclass Autisme en Seksualiteit, waarin professionals worden opgeleid om zelf met de Ik Puber-training aan de slag te gaan.

Bij Sarr jeugd is Kirsten op dit moment bezig met onderzoek naar autisme en genderdysforie, onder andere de eerste effectstudie naar de lotgenotencontactgroep voor jongeren met ASS en genderdysforie. Deze contactgroep is uniek behandelaanbod, dat sinds april 2019 wordt aangeboden bij Sarr Jeugd. Ook houdt ze zich bezig met de optimalisatie van de ROM binnen de Sarr.

 

Tot slot is Kirsten betrokken bij het Fann, het Female Autism Netwerk Netherlands, een landelijk interdisciplinair netwerk voor professionals die zich inzetten voor de verbetering van diagnostiek en behandeling van meisjes en vrouwen met ASS.

 

Publicaties:

 

Dekker, L. P., Hooijman, L., Louwerse, A., Visser, K., Bastiaansen, D., Ten Hoopen, L., ... & Van der Hallen, R. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on children and adolescents with autism spectrum disorder and their families: a mixed-methods study protocol. BMJ open, 12(1), e049336.

Brandsma, T., Visser, K., Volk, J. J. G., Rijn, A., & Dekker, L. P. (2022). A Pilot Study on the Effect of Peer Support on Quality of Life of Adolescents with Autism Spectrum Disorder and Gender Dysphoria. Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-12.

Dekker, L. P., van der Vegt, E. J., Louwerse, A., Visser, K., van der Ende, J., Maras, A., ... & Greaves-Lord, K. (2022). Complementing or Congruent? Desired Characteristics in a Friend and Romantic Partner in Autistic versus Typically Developing Male Adolescents. Archives of Sexual Behavior, 1-15.

de Maat, D., Van der Hallen, R., de Nijs, P. F., Visser, K., Bastiaansen, D., Truijens, F., ... & Dekker, L. (2022). Children With Autism Spectrum Disorder in Times of COVID-19: Examining the Impact of the Pandemic on Emotional and Behavioral Problems and the Role of Parental Well-Being in Resilience, Journal of Autism and Developmental Disorders, 1-12.

Visser, K. (2020). Flirten, zoenen en verkering. In Blijd-Hoogewijs (Ed.), Lifehacks voor meiden met autisme. SWP, Amsterdam.

Visser, K. (2020). Addressing the Psychosexual Development of Teenagers on the Autism Spectrum Using the Tackling Teenage Training Program. In P. Whitby (Ed.), Cases on Teaching Sexuality Education to Individuals With Autism (pp. 115-127). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2987-4.ch007

 

Visser, K., Dekker, L. P., van der Vegt, E. J., Maras, A., van der Ende, J., Tick, N. T., ... & GreavesLord, K. (2019). Insight into Informant Discrepancies Regarding Psychosexual Functioning of Adolescents with and without Autism Spectrum Disorder. Journal of Research on Adolescence.

 

Visser, K. (2017). Tackling Teenage; A randomized controlled trial to examine a psychosexual training progam for adolescents with autism spectrum disorder (ASD). Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2017). A randomized controlled trial to examine the effects of the Tackling Teenage psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58 (7), 840-850

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2017). An exploration of the judgement of sexual situations by adolescents with autism spectrum disorders versus typically developing adolescents. Research in Autism Spectrum Disorder, 36, 35-43.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Tick, N. T., Verhulst, F. C., Maras, A., & van der Vegt, E. J. (2015). Study protocol: a randomized controlled trial investigating the effects of a psychosexual training program for adolescents with autism spectrum disorder. BMC psychiatry, 15 (1),207.

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Dekker, L.P., Boudesteijn, F., Maras, A. & van der Vegt, E.M.J. (2014). De psychoseksuele begeleiding van jongeren met een autismespectrumstoornis: Toepassing van de Ik Puber-training. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 13 (4), 132-137.

 

Dekker, L. P., van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N., Boudesteijn, F., Verhulst, F. C., Maras, A. & Greaves-Lord, K. (2014). Improving psychosexual knowledge in adolescents with autism spectrum disorder: Pilot of the tackling teenage training program. Journal of Autism and Developmental Disorders [Epub ahead of print].

 

Visser, K., Greaves-Lord, K., Dekker, L.P., Boudesteijn, F., Maras, A. & van der Vegt, E.M.J. (2012). “Ik Puber” Een onderzoek naar de effectiviteit van de Ik Puber-training. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 11(2), 64-67.

 

Boudesteijn, F., van der Vegt, E.J.M., Visser, K., Tick, N. & Maras, A. (2011). Psychoseksuele ontwikkeling bij adolescenten met een autismespectrumstoornis; Ik Puber-training. Van Gorcum, Assen.