wetenschappelijkeonderzoekdetail

Broodkruimel

Componence Asset List

Anna van der Lubbe

silhouet+200+200.jpg

Promovenda en orthopedagoog bij Sarr, afdeling Jeugd.

Sinds 2020 ben ik promovenda bij de Tandem studie: de effectiviteit van Theraplay voor jonge kinderen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders. Mijn focus ligt vooral op de gezondheid van kinderen met autisme en hun moeders en vaders. Een van de onderwerpen waar ik me op focus is de gezondheid van kinderen met autisme en hun ouders. Zo ben ik bijvoorbeeld geïnteresseerd in de relatie tussen autisme en overgewicht bij jonge kinderen. Daarbij richt ik mij op de link tussen ouderlijke stress, eetgedrag en gezondheid in moeders en vaders van kinderen met autisme.

Algemene informatie m.b.t. de Tandemstudie:

Tandem studie: Theraplay bij jonge kinderen met een autismespectrum stoornis en hun ouders. 

Er zijn nog weinig bewezen effectieve behandelingen voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Binnen Sarr Autisme Rotterdam, afdeling Jeugd wordt momenteel het effect onderzocht van Theraplay bij jonge kinderen met een autismespectrum stoornis en hun ouders.

Theraplay is een vorm van speltherapie waarbij de band tussen ouder en kind wordt versterkt, waardoor ouders hun kind beter leren begrijpen en andersom. Er wordt gekeken onderzocht of de relatie tussen ouders en kind door Theraplay verbetert en of ouders daardoor minder problemen en stress bij het opvoeden van hun kind ervaren. Uit eerder onderzoek blijkt dat Theraplay goed werkt bij verlegen en angstige kinderen en bij kinderen met probleemgedrag. Het opvoeden van een kind met autisme spectrum stoornis kan langdurige stress voor ouders met zich mee brengen. Deze stress kan niet alleen leiden tot allerlei gezondheidsklachten bij de ouders, maar ook tot meer probleemgedrag bij het kind.
Onze verwachting is dat behandeling door middel van Theraplay tot een afname in probleemgedrag bij het kind en voor een afname in langdurige stress bij ouders kan zorgen. Het onderzoek duurt, van begin tot einde, 12 maanden. Kinderen met een autisme spectrum stoornis tussen de 3 en 7 jaar doen samen met beide ouders mee aan het onderzoek. We willen uitzoeken of Theraplay betere resultaten geeft dan andere behandelingen die we al langer toepassen, daarom zijn er twee mogelijkheden in de behandeling als u deelneemt aan het onderzoek: 1) u en uw kind krijgen Theraplay als behandeling of 2) u en uw kind krijgen de standaard behandeling. 

Als u meedoet worden u en uw kind, op basis van loting, in één van beide behandelingen ingedeeld. Deze loting is nodig om het onderzoek op betrouwbare wijze te laten plaatsvinden. Als u en uw kind meedoen aan het onderzoek, willen we graag uitvoerig in kaart brengen welke problemen u in het dagelijks leven ervaart en hoe u denkt over het effect van de behandeling. Daarom worden u vragen gesteld en worden metingen gedaan, voordat de behandeling begint, 6 maanden na start van de behandeling en 12 maanden na start van de behandeling. Elk van deze drie meetmomenten bestaat uit 1) één face-to-face afspraak voor u en uw kind (van ongeveer 2,5 uur per keer), 2) het invullen van vragenlijsten (van ongeveer 2,5 uur per tijdsmoment) en 3) een bloedafname voor ouders (dit gebeurt niet bij uw kind). 

Heeft u interesse en/of vagen n.a.v. de Tandemstudie, neemt u dan gerust contact met ons op via tandemstudie@parnsassiagroep.nl.