wetenschappelijkeonderzoekdetail

Broodkruimel

Componence Asset List

Onderzoeken afdeling Sarr Volwassenen

richard-vuijk-new.jpg

Richard Vuijk is klinisch psycholoog bij de afdeling Sarr Volwassenen. Hij voert een drietal onderzoeken uit.

1. Studie naar de psychometrische eigenschappen (validiteit en betrouwbaarheid) van Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA; Vuijk, 2016). De studie loopt tot en met zomer 2018. Verwachting resultaten en publicatie 2019.

2. Overzichtsstudie van internationaal gepubliceerde studies naar persoonlijkheidspathologie bij volwassenen met ASS. Aan de hand van een structural review en meta-analyses van een aantal persoonlijkheidsaspecten – en stoornissen wordt het klinisch beeld van persoonlijkheidsproblematiek bij deze doelgroep uiteengezet en worden implicaties voor behandeling en toekomstig onderzoek gegeven. Studie is afgerond in 2017. Artikel is in 2018 gepubliceerd in Review Journal of Autism and Developmental Disorders.

3. Studie naar de effectiviteit van een schemagerichte therapie voor volwassenen met ASS en comorbide persoonlijkheidsstoornis. We onderzoeken daarbij of men kan profiteren van cognitief-gedragstherapeutische en experiëntiele interventies. De studie loopt tot en met zomer 2018. Verwachting resultaten en publicatie 2019. Met het onderzoek heeft Richard Vuijk in mei de Jeffrey Young Investigator Award 2018 gewonnen voor een bijzonder hoge onderzoeksstandaard.

 

Publicaties

 

Swets, M., Monsma, M., Vuijk, R., & Schuurman, C. (2020). De Rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme. 19(1), 2-13.

 

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Deen, M., Vitale, S., Simons-Sprong, M., & Hengeveld, M.W. (2018). Temperament and character in men with autism spectrum disorder: a reanalysis of scores on the Temperament and Character Inventory by individual case matching. Contemporary Clinical Trials Communications, 12, 55-59.

 

Vuijk, R. (2018). Persoonlijkheidspathologie en positieve persoonlijkheidsaspecten bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Een systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(5), 315-335.

 

Vuijk, R., Deen, M., Sizoo, B., & Arntz, A. (2018). Temperament, character and personality disorders in adults with autism spectrum disorder: a systematic literature review and meta-analysis. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 5, 176-197.

 

Vuijk, R. (2018). Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen. Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.


Vuijk, R., & Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: protocol of a multiple-baseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Contemporary Clinical Trials Communications, 5, 80-85.

Vitale, S., Meij, E., & Vuijk, R. (2017). Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(1), 35-40.

 

Bonebakker, A.E., Van Nieuwkerk, S., Vuijk, R., & Blanken, P. (2016). Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten: een verkennend onderzoek door middel van screening. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 119-125.

 

Vuijk, R. (2016). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) (2e ongewijzigde druk). Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.

 

Vuijk, R., & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2016). Psychodiagnostiek van een autismespectrumstoornis bij volwassenen: DSM-5-classificatie en diagnose in context. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 80-86.

 

Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 22, 34-44.

 

Vuijk, R., & Van Schie, D. (2015). Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 103-107.

 

Vuijk, R. (2014). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA). Rotterdam: Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.

 

Vuijk, R. (2014). Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autisme – Visies, interventies en casuïstiek. Systeemtherapie, 26(3), 174-186.

 

Vuijk, R. (2014). Legestoeldialoog als acceptatietechniek voor partners van mensen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift Klinische Psychologie, 44(2), 99-107.

 

Vuijk, R. (2014). Acceptatie van je partner met een autismespectrumstoornis vanuit de lege stoel. Systeemtherapie, 26(1), 17-22.

 

Vuijk, R. (2013). Een eerste aanzet tot procesgerichte gesprekstherapie. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys & P. Gevers (red.), Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (pp. 141-146). Amsterdam: Hogrefe.

 

Vuijk, R. (2013). ‘Nul-empathie-positief’: een positieve kijk op ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 109-113.

 

Vuijk, R. (2013). Procesgerichte gesprekstherapie: enige gedachten over een procesbehandeling van normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51(2), 120-127.

 

Vuijk, R. (2012). Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen. Directieve Therapie, 32(4), 273-286.

 

Vuijk, R. (2012). De SPV in de hulpverlening aan volwassenen met autismespectrumstoornissen. Sociale Psychiatrie, 32(102), 15-22.

 

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Vitale, S.G., Simons, M., & Hengeveld, M.W. (2012). Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de Temperament and Character Inventory (TCI). Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(8), 699-707.

 

Vuijk, R. (2012). Psychodiagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen: een descriptief-structureel psychodiagnostisch overzicht. GZ-psychologie, 5, 10-14.

 

Vuijk, R. (2011). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. In F. Verheij & P.F.A. de Nijs (red.), Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen (pp. 295-303). Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

 

Vuijk, R. (1997). Succesvolle arbeidsintegratie van mensen met autisme binnen de sociale werkvoorziening (Doctoraalscriptie). Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, faculteit Sociale Wetenschappen, afdeling Orthopedagiek.