wetenschappelijkeonderzoekdetail

Broodkruimel

Componence Asset List

Onderzoeken afdeling Sarr Volwassenen

richard-vuijk-new.jpg

Richard Vuijk is klinisch psycholoog bij de afdeling Sarr Volwassenen. Hij voert een drietal onderzoeken uit.

1. Studie naar de psychometrische eigenschappen (validiteit en betrouwbaarheid) van Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA; Vuijk, 2016). De studie loopt tot en met zomer 2018. Verwachting resultaten en publicatie 2019.

2. Overzichtsstudie van internationaal gepubliceerde studies naar persoonlijkheidspathologie bij volwassenen met ASS. Aan de hand van een structural review en meta-analyses van een aantal persoonlijkheidsaspecten – en stoornissen wordt het klinisch beeld van persoonlijkheidsproblematiek bij deze doelgroep uiteengezet en worden implicaties voor behandeling en toekomstig onderzoek gegeven. Studie is afgerond in 2017. Artikel is in 2018 gepubliceerd in Review Journal of Autism and Developmental Disorders.

3. Studie naar de effectiviteit van een schemagerichte therapie voor volwassenen met ASS en comorbide persoonlijkheidsstoornis. We onderzoeken daarbij of men kan profiteren van cognitief-gedragstherapeutische en experiëntiele interventies. De studie loopt tot en met zomer 2018. Verwachting resultaten en publicatie 2019. Met het onderzoek heeft Richard Vuijk in mei de Jeffrey Young Investigator Award 2018 gewonnen voor een bijzonder hoge onderzoeksstandaard.