wetenschappelijkeonderzoekdetail

Broodkruimel

Componence Asset List

Leanne Dijkstra – de Neijs.

LeanneDijkstra.jpg

Léanne Dijkstra-de Neijs

Persoonlijke informatie: Junior onderzoeker en promovendus, Sarr afdeling Jeugd. Daarnaast ben ik GZ-psycholoog bij Sarr Jeugd.

Onderzoek: Tandemstudie: De effectiviteit van Theraplay voor kinderen met autisme spectrum stoornis en hun ouders. Waarbij ik mij voornamelijk richt op de onderzoeksvragen rondom de ouder-kind relatie en of deze verbeterd n.a.v. de inzet van Theraplay. Daarnaast richt ik mij op de onderzoeksvragen rondom het kind, namelijk of door de inzet van Theraplay gedragsproblemen en autisme spectrum kenmerken afnemen.

Algemene informatie m.b.t. de Tandemstudie:

Tandemstudie: Is Theraplay een effectieve behandelmethode voor kinderen met een autisme spectrum stoornis tussen de 3 en de 6 jaar en hun ouders.

Er zijn nog weinig bewezen effectieve behandelingen voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Binnen Sarr Autisme Rotterdam, afdeling Jeugd wordt sinds kort onderzocht of Theraplay een behandeling is die effect heeft bij kinderen met een autisme spectrum stoornis en hun ouders.

Theraplay is een vorm van speltherapie waarbij de band tussen ouder en kind wordt versterkt, waardoor ouders hun kind beter leren begrijpen en andersom. Er wordt gekeken onderzocht of de relatie tussen ouders en kind door Theraplay verbetert en of ouders daardoor minder problemen en stress bij het opvoeden van hun kind ervaren. Uit eerder onderzoek blijkt dat Theraplay goed werkt bij verlegen en angstige kinderen en bij kinderen met probleemgedrag. Het opvoeden van een kind met autisme spectrum stoornis kan langdurige stress voor ouders met zich mee brengen. Deze stress kan niet alleen leiden tot allerlei gezondheidsklachten bij de ouders, maar ook tot meer probleemgedrag bij het kind.

Onze verwachting is dat behandeling doormiddel van Theraplay tot een afname in probleemgedrag bij het kind en voor een afname in langdurige stress bij ouders kan zorgen. Het onderzoek duurt, van begin tot einde, 12 maanden. Kinderen met een autisme spectrum stoornis tussen de 3 en 6 jaar doen samen met beide ouders mee aan het onderzoek. We willen uitzoeken of Theraplay betere resultaten geeft dan andere behandelingen, die we al langer toepassen, daarom zijn er twee mogelijkheden in de behandeling als u deelneemt: 1) Uw kind en u krijgen een behandeling die we al langer toepassen of 2) uw kind en u krijgen Theraplay als behandeling.

Als u meedoet worden u en uw kind, op basis van loting, in één van beide behandelingen ingedeeld. Deze loting is nodig om het onderzoek op betrouwbare wijze te laten plaatsvinden. Als u en uw kind meedoen aan het onderzoek, willen we graag uitvoerig in kaart brengen welke problemen u in het dagelijks leven ervaart en hoe u denkt over het effect van de behandeling. Daarom worden u vragen gesteld, en worden metingen gedaan, voordat de behandeling begint, 6 maanden na start van de behandeling en 12 maanden na start van de behandeling. Bij elk van deze 3 meetmomenten, komt u gedurende 3 uur naar de behandelafdeling, hiervoor heeft u thuis vragenlijsten ingevuld (gemiddeld 2,5 uur per tijdsmoment) en een nuchtere bloedafname (alleen voor ouders) op de ochtend voor het bezoek aan de behandelafdeling laten verrichten. Beide ouders zijn samen met het kind deze ochtend op de behandelafdeling aanwezig.

Heeft u interesse en/of vagen n.a.v. de Tandemstudie, neemt u dan gerust contact met ons op via tandemstudie@parnsassiagroep.nl.

Publicaties

  • Dijkstra-de Neijs L, Tisseur C, Kluwen LA, van Berckelaer-Onnes IA, Swaab H, Ester WA. Effectivity of Play-Based Interventions in Children with Autism Spectrum Disorder and Their Parents: A Systematic Review. J Autism Dev Disord. 2021 Dec 2. doi: 10.1007/s10803-021-05357-2. Epub ahead of print. PMID: 34853960.