Jeugd_groepen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

Cognitieve gedragstherapie (CGT) groepsbehandeling voor jongeren met autisme

Het doel van deze behandeling is het verminderen van klachten en het beter leren omgaan met spanning, frustraties en piekeren om toekomstige klachten te voorkomen. Alle elementen van de CGT worden uitgebreid behandeld, zoals de wisselwerking tussen gedachten, gevoel en gedrag, het uitdagen van negatieve gedachten en op een goede manier problemen oplossen.

De behandeling is specifiek ontwikkeld voor mensen met autisme, waardoor er ook aandacht is voor autisme specifieke onderwerpen, zoals moeilijkheden met planning en organisatie en accepteren van eigenschappen die vanuit het autisme niet veranderd kunnen worden.

Deze behandeling bestaat uit 13 vaste bijeenkomsten, die om de week op vrijdagmiddag worden gegeven van 15:30-17:00. Voorafgaand aan de eerste bijeenkomst vindt een voortraject plaats, waarin één-op-één concrete doelen voor de behandeling worden opgesteld. Door de kleine groep (ongeveer 5 jongeren) en twee therapeuten is er veel ruimte voor de individuele moeilijkheden en uitdagingen van iedere jongere. Door middel van duidelijke huiswerkopdrachten, die gemaakt worden met een vooraf gekozen brugpersoon, wordt de transfer gemaakt naar het dagelijks leven en wordt ook de omgeving van de jongeren intensief betrokken. De deelnemende jongeren worden zoveel mogelijk gematcht op leeftijd, waardoor er ook ruimte is voor herkenning en met elkaar kan worden meegedacht voor oplossingen voor problemen.

Jongeren van ongeveer 14-20 jaar met (een vermoeden van) autisme en minimaal een gemiddelde intelligentie kunnen worden aangemeld voor deze behandeling. Wel is het belangrijk dat de jongere in ieder geval in beperkte mate kan reflecteren op zijn eigen gevoel en gedachten.