Jeugd_groepen_kop

Broodkruimel

Componence Asset List

Lotgenotengespreksgroep voor jongeren met autisme en genderdysforie

Deze gespreksgroep is speciaal voor jongeren tussen de 12-20 met autisme en genderdysforie die andere jongeren met dezelfde problematiek en vragen willen ontmoeten

In deze groep wordt onder begeleiding van twee therapeuten gesproken over verschillende onderwerpen zoals genderexpressie, coming-out, seksualiteit en relaties, genderdysforie op school, genderdysforie en autisme. De groepsbijeenkomsten vinden eens per maand plaats. Het is een gesloten groep en er zijn 9 bijeenkomsten in totaal. Gekoppeld aan de bijeenkomsten voor jongeren vinden twee ouderbijeenkomsten plaats. Hierin krijgen ouders psycho educatie over gendervariatie en daarmee verbonden onderwerpen. Ook de combinatie van autisme en genderdysforie komt aan de orde. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid voor ouders om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Zij horen ook terug welke thema’s er met de jongeren zijn besproken, zodat zij weten wat er aan de orde is geweest en hier eventueel thuis over door kunnen praten. Verder wordt er besproken welke rol ouders kunnen hebben in het zoekproces van de jongeren en hoe zij hierover in gesprek kunnen komen of praktisch kunnen helpen.

 

N.B. Vanuit Sarr bieden we diagnostiek en behandeling m.b.t. genderdysforie bij ASS, maar geen indicatiestelling voor, of uitvoering van, hormoontherapie en een somatisch gendertraject. Daarvoor verwijzen we naar een medisch genderteam.