Broodkruimel

Behandeling

Sarr richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. Jeugdigen en volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85, en die voldoen aan onze aanmeldcriteria kunnen behandeld worden bij Sarr. Voor jeugdigen met een IQ lager dan 85 wordt afhankelijk van de hulpvraag bekeken of er een passend behandelaanbod is

Er is een divers aanbod aan behandeling met als doel kennis over ASS te verkrijgen, vaardigheden aan te leren en psychische klachten te verminderen. Ook is er een aanbod voor vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs.  

Samen met de patiĆ«nt en eventuele ouders/verzorgers bespreken we de behandelindicatie. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepstraining. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld.

 

Componence Asset List

Medicamenteuze behandeling

Medicatie wordt soms ingezet als onderdeel van de  behandeling. Deze is niet primair gericht op het autisme maar op de bijkomende klachten die soms aanwezig zijn.

Er bestaat geen medicijn tegen autisme. Medicatie kan wel helpend zijn bij bijkomende klachten zoals  bijvoorbeeld concentratierpoblemen, overprikkeling, emotiereglatieproblemen, angst en somberheid. We zien medicatie als een aanvulling op ons behandelaanbod en niet als vervanging. Met de medicijnen willen we de symptomen weer hanteerbaar maken, zodat de ontwikkeling weer op gang komt en er ruimte komt om nieuwe vaardigheden toe te passen en te oefenen. De psychiater werkt hierin vaak samen met de verpleegkundig specialist. Als de medicatie stabiel is ingesteld, vinden er doorgaans halfjaarlijkse controles plaats.