Broodkruimel

Behandeling

Sarr richt zich op mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) en hun omgeving. Jeugdigen en volwassenen met ASS met een IQ vanaf 85, en die voldoen aan onze aanmeldcriteria kunnen behandeld worden bij Sarr. Voor jeugdigen met een IQ lager dan 85 wordt afhankelijk van de hulpvraag bekeken of er een passend behandelaanbod is

Er is een divers aanbod aan behandeling met als doel kennis over ASS te verkrijgen, vaardigheden aan te leren en psychische klachten te verminderen. Ook is er een aanbod voor vragen op het gebied van opvoeding en onderwijs.  

Samen met de patiĆ«nt en eventuele ouders/verzorgers bespreken we de behandelindicatie. De behandeling kan bestaan uit een combinatie van individuele gesprekken en groepstraining. Voor zowel jeugd als volwassenen zijn behandelprogramma's ontwikkeld.

 

Componence Asset List

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) is een lichaamsgerichte en bewegingsgerichte vorm van psychotherapie, waarbij positieve en/of correctieve ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan kunnen worden.
De psychomotorische therapie biedt een veilige plek om te experimenteren met ander gedrag. Door middel van het gericht aanbieden van spel- en bewegingssituaties, lichamelijke oefeningen en het voeren van korte gesprekjes wordt spelenderwijs een uitnodiging gedaan om te spelen en bewegen wat tot een positieve ontwikkeling kan leiden.